Privaatsuspoliitika

Me hoolime teie privaatsusest ja teie isikuandmete turvalisusest. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta ( Andmekaitse üldmäärus)), pakume teile teie isikuandmete eriti läbipaistvat ja õiglast töötlemist.

Selles privaatsuspoliitikas saate lugeda oma õigustest ja saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Trolla Baltic SIA , reg. ei. 40103892320, aadress: Aleksandra tänav 2b, Tukums, LV3101, Läti, telefon: +371 23771600, e-posti aadress: [email protected]

1. KUIDAS OLEME MUUTNUD, KUI UUS SEADUS jõustus?

1.1. Alates meie tegevuse algusest oleme hoolitsenud teie isikuandmete turvalisuse eest, seega ei toimu meie tegevuses kardinaalseid muudatusi. Pärast uue määruse jõustumist oli meil vaja ainult täiendada teie õigusi uutega. Järgime jätkuvalt kõiki järgmisi isikuandmete kaitse põhimõtteid:

1.1.1. Töötleda isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);

1.1.2. Koguda isikuandmeid kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning mitte neid edasi töödelda viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas (eesmärgi piiramise põhimõte);

1.1.3. Tagama, et töödeldavad isikuandmed on piisavad, asjakohased ja vajalikud ainult nende eesmärkide jaoks, milleks neid töödeldakse (andmete minimeerimise põhimõte);

1.1.4. Tagama, et isikuandmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohased; võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et isikuandmed, mis on nende töötlemise eesmärkide suhtes ebatäpsed, kustutatakse või parandatakse viivitamata (täpsuse põhimõte);

1.1.5. Hoidke isikuandmeid sellisel kujul, et andmesubjektide isikut oleks võimalik tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkidel (säilitamise kestuse piiramise põhimõte);

1.1.6. Töötle isikuandmeid viisil, mis tagab asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmetega isikuandmete piisava turvalisuse, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

2. MIDA KONKREETSELT TE EI KOGU VÕI TÖÖTLE ISIKUANDMEID MINU KOHTA?

2.1. Me ei kogu ega salvesta teie sirvimisajalugu kolmandate osapoolte veebisaitidel;

2.2. Me ei saada teie saidile teie sirvimise kohta andmeid, mis võiksid teid tuvastada.

3. Milliseid minu isikuandmeid te kogute ja töötlete?

3.1. Kogume ja töötleme ainult teie piisavaid ja asjakohaseid isikuandmeid, mis on vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse.

3.2. Kui ostate, kogume ja töötleme isikuandmeid:

3.2.1. Kui ostate meie veebipoes www.trolla.ee ilma isiklikku kontot loomata, kogume lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks järgmisi isikuandmeid:

·       nimi;

·       perekonnanimi;

·       Telefoninumber;

·       e-posti aadress;

·       Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress.

3.2.2. Palume kauba kohaletoimetamise aadressi ainult juhul, kui soovite tellimuse koostamisel, et toimetame kauba teie mugavuse huvides määratud aadressile.

3.3. Küsime kauba kohaletoimetamise aadressi ainult juhul, kui soovite tellimuse koostamisel, et toimetame kauba teie mugavuse huvides määratud aadressile.

3.4. Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui loote meie e-poes konto, kuid ei tee ostu:

3.4.1. Selleks, et meie veebipoes www.trolla.ee ostlemine oleks teie jaoks võimalikult mugav ja kiire, saate luua isikliku konto. Kui loote isikliku konto, kogume ja töötleme teie kohta järgmist teavet:

·       nimi;

·       perekonnanimi;

·       e-posti aadress;

·       Telefoninumber;

·       IP -aadress.

3.5. Kogume ja töötleme isikuandmeid, mille te meile vabatahtlikult esitate:

3.5.1. Kui loote konto meie veebipoes www.trolla.ee, saate esitada täiendavaid isikuandmeid, mis ei ole kaupade ostmisel kohustuslikud ja mida saab kasutada teile sünnipäevatervituse saatmiseks, anda teile esimesed üldised ja isikupärastatud pakkumised , luues võimaluse osaleda meie kampaaniates ja programmides või hõlbustada muid oste.

3.5.2. Lisaks saate meile anda järgmist teavet:

·       Sugu;

·       sünniaeg;

·       Isiklikule kontole salvestatud maksekaardi andmed.

3.6. Muud isikuandmed, mida me teie e-poe kasutamisel kogume ja töötleme:

3.6.1. Kui olete ostnud veebipoes www.trolla.ee, kogume ja töötleme teie mugavuse huvides ka järgmisi andmeid:

·       Ostuajalugu;

·       Teie käitumise ajalugu e-poes;

·       IP -aadress;

·       maksete ajalugu;

·       teiega meiega suhtlemise ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus ja telefonikirjed;

·       Kauba vastuvõtvate kolmandate isikute põhiteave.

3.6.2. Kui see isik on oma nõusoleku andnud, võite märkida teise isiku, kes saab teie ostetud kauba kätte. Andes meile teavet kolmandate isikute kohta, kes kauba vastu võtavad, kinnitate, et teil on nende nõusolek nende isikuandmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.

4. MILLE EESMÄRGI KOGUME JA TÖÖTLETE MINU ISIKUANDMEID?

4.1. Kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgelt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ega töötle neid edasi viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas.

4.2. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse lepingu sõlmimiseks valmistumiseks:

4.2.1. Kui loote veebipoes www.trolla.ee isikliku konto, kuid ei osta midagi, saate igal ajal selle juurde naastes jätkata ostlemist, ilma seda enam registreerimata. Selleks, et anda teile võimalus igal ajal ostu jätkata, kogume ka järgmisi teie isikuandmeid:

·       nimi;

·       perekonnanimi;

·       Telefoninumber;

·       e-posti aadress;

·       IP -aadress.

4.2.2. Sel eesmärgil saate esitada ka oma täiendavaid isikuandmeid, mida töötleme ainult siis, kui sisestate ja salvestate need oma isiklikule kontole.

4.3. Teie isikuandmed, mida töödeldakse lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks:

4.3.1. Selleks, et saaksime teie valitud kaupa veebipoes www.trolla.ee müüa, peame töötlema järgmisi teie isikuandmeid:

·       nimi;

·       perekonnanimi;

·       Telefoninumber;

·       e-posti aadress;

·       teie ostetud kauba kohaletoimetamise aadress;

·       IP -aadress.

4.3.2. Küsime kauba kohaletoimetamise aadressi ainult juhul, kui soovite tellimuse koostamisel, et toimetame kauba teie mugavuse huvides määratud aadressile.

4.3.3. Kahjuks, kui te neid isikuandmeid ei esita, ei saa me teile kaupa müüa, kuna peame neid andmeid lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töötlema ning oleme seotud Läti Vabariigi õigusaktidega, mis reguleerivad Interneti -maksed ja raamatupidamine..

4.4. Teenuse täiustamise ja toimivusanalüüsi eesmärgil töödeldavad teie isikuandmed:

4.4.1. Soovime, et meie veebipoe www.trolla.ee kasutamine oleks teile võimalikult lihtne ja mugav, seetõttu analüüsime pidevalt oma tegevust, mille käigus analüüsime ja töötleme järgmisi teie isikuandmeid:

·       Ostuajalugu;

·       meie e-poe sirvimisajalugu;

·       maksete ajalugu;

·       tagasiside ostetud kaupadele;

·       Küsitluste käigus antud vastused;

·       Teiega meiega suhtlemise ajalugu, sealhulgas elektrooniline kirjavahetus ja telefonikõned.

4.5. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse ühis- ja üksikpakkumiste esitamiseks, samuti profiilide koostamiseks:

4.5.1. Eesmärgiga tuvastada teie konkreetsed ja asjakohased tooted, et pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi. Teie isikuandmete töötlemine automaatse analüüsi vormis tagab, et teile ei pakuta aegunud kaupa ning teie aega kokku hoides pakutakse ainult teile huvipakkuvate kaupade pakkumisi. Automatiseeritud analüüsitööriistad põhinevad teie ostuajalool ja muul teie esitatud teabel.

·       nimi;

·       Telefoninumber;

·       e-posti aadress;

·       kohaletoimetamise aadress;

·       tarneviiside ajalugu;

·       Seadme identifitseerimisnumbrid.

4.5.2. Selleks, et teid paremini tundma õppida ja pakkuda teile isikupärastatud, ajakohast teavet meie poolt korraldatud toodete, loteriide, kampaaniate ja projektide kohta, loome teie profiili, mille arendamiseks kasutame järgmisi isikuandmeid:

·       nimi;

·       Telefoninumber;

·       e-posti aadress;

·       kohaletoimetamise aadress;

·       tarneviiside ajalugu;

·       makseviiside ajalugu;

·       meie e-poe sirvimisajalugu;

·       Ostuajalugu;

·       IP -aadress;

·       Seadme identifitseerimisnumbrid.

4.5.3. Teil on igal ajal õigus loobuda oma isikuandmete töötlemisest ühiste ja individuaalsete pakkumiste puhul seoses kaupade ning meie loteriide, kampaaniate ja projektidega. Saate loobuda sellest, et töötleme teie isikuandmeid ülaltoodud eesmärkidel, esitades oma loobumise kirjalikult, e-posti teel [email protected] või uuendades oma valikut registreerimisvormis.

4.6. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie taotluste ja küsimuste töötlemiseks:

4.6.1. Selleks, et pakkuda teile kvaliteetseid teenuseid ja kõikehõlmavat teenust, töötleme ka teie isikuandmeid, mille esitate meile isikliku konto loomisel ja ostude tegemisel, teie küsimuste ja taotluste töötlemiseks.

4.7. Teenuste osutamise garantiid:

4.7.1. Kui ostate meie elektroonilises või füüsilises poes ja ostate teatud kaupu, kehtib nende suhtes garantiiteenus. Sel eesmärgil, kui võtate ühendust meie garantiiteenindusega, kogume ja töötleme järgmisi teie isikuandmeid:

·       nimi;

·       perekonnanimi;

·       Telefoninumber;

·       e-posti aadress;

·       kohaletoimetamise aadress;

·       Tellimusteave.

4.7.2. Kui te ei soovi, et me töötleksime teie isikuandmeid garantiiteeninduse jaoks, soovitame teil pöörduda otse garantiiteenindusega tegelevate ettevõtete poole.

4.8. Teie ja meie turvalisuse huvides:

4.8.1. Teie ja meie töötajate turvalisuse tagamiseks, samuti kaupade varguste vältimiseks füüsilistest kauplustest ja kauba vastuvõtmise kohtadest oleme paigaldanud valvekaamerad. Kui külastate meie kauplusi või kauba kättesaamise kohti, filmitakse teid. Ohvrite õigustatud huvide kaitseks vaatame videod üle vahejuhtumi, varguse või muu kuritegeliku tegevuse korral.

5. KAS MINU ISIKUANDMED KOGUVAD JA TÖÖTLETAKSE SEADUSLIKULT?

5.1. Garanteerime, et kogume teie isikuandmeid ainult õigustatud põhjustel, s.t. i., me kogume ja töötleme ainult teie isikuandmeid:

5.1.1. Kui ostate kaupu, sõlmitakse teie ja meie vahel ostuleping ja me töötleme teie andmeid selle alusel;

5.1.2. Kui registreerute meie e-poes ja loote isikliku konto, töötleme teie andmeid, valmistudes selleks, et ostate tulevikus kaupu;

5.1.3. Kui nõustute oma isikuandmete töötlemisega;

5.1.4. Meile kehtivate seaduste nõuete täitmine;

5.1.5. Riigi volitatud asutuste juhendamisel.

6. KAS MA EI OLE NÕUSTU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA JA IKKA INTERNETIPOE KASUTAMISEGA WWW.TROLLA.EE?

6.1. Saate alati esitada vastuväiteid oma isikuandmete edasisele töötlemisele ainult analüüsi ja turunduse eesmärgil. Siiski ei ole võimalik ostu sooritada ilma tellimuseks vajalike andmeteta, kuna me ei saa sellist tellimust täita.

7. KELLELE MINU ISIKUANDMED EDASTATAKSE?

7.1. Isikuandmeid saadetakse ainult usaldusväärsetele kolmandatele isikutele, kellega oleme sõlminud lepingu, ja ainult teenuse osutamiseks vajalikul määral. Asjakohaste teenuste pakkumiseks saadame teie isikuandmed järgmistele partneritele:

7.1.1. Kullerfirmad, kes tarnivad teile kaupa teie määratud aadressidel;

7.1.2. Kauba tarnijad, kes tarnivad kaupa otse teile;

7.1.3. Kõnekeskuse teenuseid pakkuvad ettevõtted;

7.1.4. Garantiiteenuseid pakkuvad ettevõtted;

7.1.5. Põhiteenuseid pakkuvad ettevõtted;

7.1.6. Turundus- ja turundusteenuste ettevõtted;

7.1.7. Ettevõtted, kes hindavad pakutava teenuse kvaliteeti.

7.2. Pakume ka teie isikuandmeid:

7.2.1. Õiguskaitseasutustele vastavalt Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale;

7.2.2. Riigiasutused ja kohtud, kui selline kohustus on kehtiva õigusega ette nähtud.

8. KUI KAUA MINU ISIKUANDMEID

8.1. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik kauba ostulepingu täitmiseks, kuid mitte vähem kui meie seadused nõuavad. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie nõusoleku alusel, töödeldakse ja säilitatakse kuni teie nõusoleku tagasivõtmise kuupäevani.

9. KUIDAS SAAN JUURDEPÄÄSTADA ISIKUANDMETELE, MIDA TÖÖTLETAKSE?

9.1. Teil on õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mida me töötleme. Teil on juurdepääs oma töödeldud isikuandmetele järgmistel viisidel.

9.1.1. Oma isiklikul kontol www.trolla.ee saate alla laadida meie poolt töödeldud isikuandmeid;

9.1.2. Saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

9.1.3. Teavitamine meile telefonil: +371 23771600;

10. KUIDAS SAAN ISIKUANDMEID MUUTA / TÄHELEPANU?

10.1. Kui leiate, et teie isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud ja soovite seda muuta või täpsustada, saate seda teha järgmistel viisidel.

10.1.1. Teie isiklikul kontol profiili redigeerimiskeskkonnas

10.1.2. Saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

10.1.3. Teavitamine meile telefonil: +371 23771600;

11. KAS MA SAAN NÕUTA OMA ISIKUANDMETE KUSTUTAMIST?

11.1. Teil on õigus nõuda, et me teie isikuandmeid enam ei töötleks ja need kustutaksime. Teie isikuandmed kustutatakse pärast teie taotluse saamist.

11.2. Kahjuks ei kustutata teie isikuandmeid meie andmebaasist, kui pärast teie taotluse saamist leiame, et:

11.2.1. Teie isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi;

11.2.2. Te ei ole oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut tagasi võtnud;

11.2.3. Te ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide jaoks;

11.2.4. Euroopa Liidu ja siseriikliku õiguse kohaselt oleme kohustatud teie isikuandmeid töötlema.

11.2.5. Peame teie andmeid töötlema juriidiliste nõuete jõustamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks.

11.3. Saate taotleda oma isikuandmete kustutamist järgmistel viisidel.

11.3.1. Teie isiklikul www.trolla.ee kontol;

11.3.2. Saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

11.3.3. Teavitamine meile telefonil: +371 23771600;

12. KAS MA PIIRAN ÕIGUST ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS, KUIDAS SEDA TEHA?

12.1. Teil on õigus piirata meie võimalusi teie isikuandmete töötlemiseks. Kui piirate oma isikuandmete töötlemist, ei võta me teie isikuandmete osas enam mingeid meetmeid, välja arvatud isikuandmete salvestamine. Võite piirata isikuandmete töötlemist, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

12.1.1. Teie isikuandmed on ebatäpsed (sel juhul piirdub isikuandmete töötlemine andmete õigsuse kontrollimisega);

12.1.2. Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid te ei nõustu oma andmete kustutamisega;

12.1.3. Teie isikuandmeid on vaja juriidiliste nõuete väljendamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

12.1.4. Teie isikuandmeid töödeldakse hoolimata teie vastuväidetest selliste isikuandmete töötlemisele (andmete töötlemine on sellel alusel piiratud seni, kuni kontrollime, kas teie isikuandmete töötlemise põhjused on teie omast ülimuslikud).

12.2. Saate piirata oma isikuandmete töötlemist järgmistel viisidel.

12.2.1. Esitades meile taotluse oma isikliku www.trolla.ee konto abil;

12.2.2. Saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

12.2.3. Teavitamine meile telefonil: +371 23771600;

13. KAS MA SAAN OMA NÕUSTUMISE TAGASI VÕTTA JA KUIDAS SEDA TEHA?

13.1. Saate oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks on mitu võimalust:

13.1.1. Teie isiklikul kontol profiili redigeerimiskeskkonnas

13.1.2. Saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

13.1.3. Teavitamine meile telefonil: +371 23771600;

14. MILLINE ÕIGUS ON ANDMETE PADELDAMISELE? KUIDAS VÕIN NEID KASUTADA?

14.1. Õigus andmete teisaldatavusele tähendab, et teil on õigus saada teie esitatud isikuandmeid süstemaatilises, hõlpsasti kasutatavas ja koostalitlusvõimelises vormingus, mida me töötleme automatiseeritud vahenditega. Tehniliste võimaluste olemasolul ja teie soovil saab need andmed saata otse teisele teie määratud isikule.

14.2. Saate esitada taotluse isikuandmete vastuvõtmiseks või edastamiseks süstemaatilises vormingus järgmistel viisidel.

14.2.1. Oma isikliku www.trolla.ee konto kasutamine;

14.2.2. Saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

14.2.3. Teavitades meid taotlusest telefoni teel: +371 23771600;

15. KUIDAS SAAN NÕUTADA ÕIGUSTE KASUTAMIST?

15.1. Oma isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi saate esitada järgmistel viisidel.

15.1.1. Oma isikliku www.trolla.ee konto kasutamine;

15.1.2. Saates meile päringu e-posti teel: [email protected];

15.1.3. Teavitades meid taotlusest telefoni teel: +371 23771600;

15.2. Meie süsteemis tuvastame teid teie e-posti aadressi järgi. Kui esitate meile taotluse ühel järgmistest viisidest, sisestage alati oma e -posti aadress, mille kohta teavet koguti. Kui te ei anna e -posti aadressi või kui see ei vasta taotleja isiklikule e -posti aadressile, ei saa me nõutavat teavet õigesti tuvastada ja esitada ega teie taotlust täita.

15.3. Kui arvate, et teie õigusi on rikutud, võite oma õiguste kaitsmiseks pöörduda andmesideinspektsiooni poole.

16. MIS ON KÜPSISED?

16.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laaditakse teie seadmesse veebisaidi külastamisel. Küpsised aitavad meil teie seadet tuvastada ning aitavad meil parandada meie veebisaidi funktsionaalsust ja lihtsustada selle kasutamist.

Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta, kasutades kontaktivormi või jaotises "Kontaktid" loetletud kontakte.


Ostukorv

Ostukorv on tühi.