Ostutingimused

Läti Vabariigi õigusaktid näevad ette, et veebipoe omanik peab reserveerima kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused, samuti taganemisõiguse. Sellist broneeringut nimetatakse kauglepinguks (ministrite kabineti eeskirjad).

Kaugleping

Selles veebipoes pakutavate kaupade müüja, edaspidi müüja, ja teiselt poolt tellija, edaspidi ostja, sõlmivad järgmise lepingu:

Müüja kohustub müüma ja tarnima kauba Ostjale vastavalt Ostja tellimusele.

Veebilehe www.trolla.ee üldised kasutustingimused.

1. Enne Trolla Baltic SIA (registreerimisnumber 40103892320, aadress Aleksandra iela 2b, Tukums, LV3101) veebisaidi www.trolla.ee kasutamist lugege palun hoolikalt läbi need veebisaidi www.trolla.ee kasutustingimused. (edaspidi - tingimused).

2. Veebileht www.trolla.ee tähendab Trolla Baltic SIA loodud veebisaiti, mille internetiaadress on www.trolla.ee, koos kogu seal sisalduva teabe ja materjalidega.

3. Külastades veebisaiti www.trolla.ee või kasutades sellel asuvat teavet kaupade ja teenuste pakkumise kohta, nõustute te isiklikult või isik, keda esindate, kui tegutsete selle nimel.

4. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge külastage ja kasutage veebisaiti www.trolla.ee, samuti ärge kasutage pakutavaid teenuseid ja nendes sisalduvat teavet.

5. Soovime teatada, et Trolla Baltic SIA veebisaidile www.trolla.ee sisestatud teabe (sh isikuandmete) töötlemise eesmärk on osutada seal märgitud teenuseid ja pakkuda abi kasutamise ajal. veebisait www.trolla.ee.

6. Trolla Baltic SIA on õigus igal ajal ühepoolselt muuta veebisaidi www.trolla.ee sisu ja kasutustingimusi. Sellised muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil www.trolla.ee.

7. Alates hetkest, kui hakkate kasutama veebisaiti www.trolla.ee või teete sellel veebisaidil mingeid toiminguid, loetakse, et olete tutvunud kasutamise ajal kehtivate tingimustega ja järgite neid. Iga veebisaidi kasutaja on kohustatud tingimusi regulaarselt lugema, et olla õigeaegselt kursis neile tehtud muudatustega. Kui te tingimustega ei nõustu, on teil veebisaidi kasutamine keelatud.

8. Veebilehe www.trolla.ee kasutajatel on õigus kasutada sellel pakutavaid võimalusi ja teenuseid vastava teenuse pakkumise ajal kehtinud hinnaga. Trolla Baltic SIA on õigus igal ajal muuta veebisaidil www.trolla.ee märgitud hindu ja / või luua uusi tasulisi teenuseid omal kulul.

9. Veebilehe www.trolla.ee registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb järgida veebisaidil www.trolla.ee määratud registreerimiskorda.

10. Iga veebisaidil www.trolla.ee registreeritud kasutaja on kohustatud mitte avaldama oma juurdepääsuandmeid teistele isikutele. Kui toiminguid tehakse veebisaidil www.trolla.ee registreeritud kasutaja profiiliga (sh ostetakse kaupu ja / või teenuseid), kasutades õiget kasutajanime ja parooli, siis loetakse, et vastava profiili toimingud on tehtud registreeritud kasutaja ise.

11. Veebilehe kasutaja nõustub saama veebisaidilt www.trolla.ee teavet erinevate aktuaalsete teemade kohta, kui on saadud kasutaja kui andmesubjekti vaba ja üheselt mõistetav nõusolek (v.a juhul, kui kasutajale sõnumeid saadetakse) muul õiguslikul alusel).

12. Trolla Baltic SIA ei vastuta veebisaidi www.trolla.ee kasutamise ajal tekkinud kulude ja kahjude eest.

13. Kui teil on ebakindlust seoses Trolla Baltic SIA veebisaidile www.trolla.ee postitatud dokumendivormide täitmisega, võtke ühendust veebisaidi www.trolla.ee märgitud kontaktisikuga.

Veebisaidil www.trolla.ee pakutavate teenuste kasutamine.

14. Peate alati toimima vastavalt veebisaidil www.trolla.ee näidatud korrale.

15. Ärge kuritarvitage veebisaidil www.trolla.ee avaldatud teavet. Võite veebisaidil pakutavaid teenuseid kasutada ainult vastavalt kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. Trolla Baltic SIA on õigus teenuste osutamine peatada või lõpetada, kui veebisaidi www.trolla.ee kasutustingimuste järgimine ei ole tellimuse ajal tagatud.

16. Kui palute Trolla Baltic SIA või tema nimel esindatud isikul teha muudatusi registreeritud tellimuses, mis on puudulik, võtke palun arvesse, et muudatusi saab rakendada, kirjutades e-kirja [email protected] tellimuses märgitud e-posti aadress või võtke ühendust Trolla Baltic SIA , helistades tellimuses märgitud telefoninumbrilt www.trolla.ee telefonile +371 23771600

17. Trolla Baltic SIA , leides veebisaidilt www.trolla.ee toote hindades või kirjeldustes vigu ja / või ebatäpsusi, on õigus ühepoolselt üles öelda kaugleping, kuni konkreetse toote eest makse on laekunud . Erandkorras võib Trolla Baltic SIA kauglepingu üles öelda juhtudel, kui kaugleping on sõlmitud teise poole kuritarvitamise või pettuse või sunniga; tellitud kauba puuduste tõttu; ühe või teise poole liigse kahju tõttu; kauba eest tasumise hilinemise tõttu ja muudel normatiivaktides sätestatud juhtudel.

18. Veebisaidi www.trolla.ee kasutamine ei anna omandile õigusi sisule, millele teil on juurdepääs. Veebisaidil www.trolla.ee postitatud teabe sisu kasutamine on keelatud, välja arvatud juhul, kui selle sisu omanikul on luba või muu luba vastavalt seadusele. Need tingimused ei anna õigust kasutada veebisaidil www.trolla.ee sisalduvaid kaubamärke ega logo. Keelatud on eemaldada, varjata või muuta teateid, mis ilmuvad veebisaidil www.trolla.ee või on esitatud veebisaidi www.trolla.ee kaudu.

19. Veebisaidil www.trolla.ee kuvatakse kaupade sisu ja kirjeldus ning muu teave, mis on Trolla Baltic SIA vara.

20. Veebipoes pakutavad Kauba pildid on illustratiivsed. Hoolimata asjaolust, et Müüja teeb kõik endast oleneva, et kuvada Kauba värvid võimalikult täpselt, ei saa Müüja garanteerida, et Ostja seadme ekraan peegeldab täpselt Kauba värve. Ostja mõistab, et kaup ei pruugi nende piltidest oluliselt erineda.

21. Kauba pakend võib erineda veebipoes toodud piltidel näidatust.

22. Seoses kasutatud teenustega on Trolla Baltic SIA õigus teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks saata sisestatud e-posti aadressile teateid, meeldetuletusi alustatud, kuid lõpetamata teenuste kohta ja muud teavet. Trolla Baltic SIA on ka õigus saata teavet, sealhulgas otsekõnede kujul, www.trolla.ee ning Trolla Baltic SIA koostööpartnerite uudiste, tutvustuste ja allahindluste kohta. Teil on õigus loobuda mis tahes uudiste saamisest, muutes seda teavet oma kasutajaprofiilis, loobudes uudiste saamisest, klõpsates e-posti lingil või saates teabe e-posti aadressile: [email protected]

Veebilehe www.trolla.ee kasutustingimuste kohta.

23. Juhul, kui mõni käesolevates eeskirjades nimetatud sätetest kaotab kehtivuse, ei mõjuta see teisi sätteid.

24. Kõik vaidlused, mis tulenevad nendest tingimustest või teenustest või on nendega seotud, vaadatakse läbi vastavalt normatiivaktides sätestatud nõuetele.

25. Kõik intellektuaalomandi õigused seoses veebisaidiga www.trolla.ee kuuluvad eranditult Trolla Baltic SIA . Nende õiguste rikkumise korral kutsutakse süüdlane vastavalt normatiivaktidele vastutusele, samuti vastutab ta täielikult kõigi kahjude eest, mis tekivad või võivad tekkida Trolla Baltic SIA ja kolmandate isikute jaoks.

26. Lisateavet Trolla Baltic SIA poole pöördumise kohta leiate veebisaidi "www.trolla.ee" jaotisest "Kontaktid".

Kohaletoimetamise ja maksmise kord

Ostja tellib kauba selle veebisaidi kaudu, näidates ära tellitava kauba tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus toote eest tasuda, kasutades Interneti-poodi sisseehitatud maksevahendeid või tasudes Müüja koostatud ja vastavalt tellimusele e-postiga Ostjale saadetud arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata.

Müüja tagab kauba kohaletoimetamise 2-3 päeva jooksul pärast kauba eest tasumist, kooskõlastades Ostjaga tarneaja.

Saatmiskulusid arvestatakse lisaks ostetud kaupade hindadele. Kohaletoimetamise tasu suurus sõltub teie valitud tarneviisist.

Pange tähele, et lisaks kaupadele ja kohaletoimetamise hindadele, mida me teie tellimusele rakendame, võib teie elukohariik nõuda ka imporditollimaksude ja -maksude tasumist. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku tolliasutusega, et kontrollida enne tellimuse esitamist kehtivaid makse ja tasusid. Me ei vastuta selliste maksete ja maksude eest ning juhul, kui te keeldute selliste maksude tasumisest ja tellimus meile tagastatakse, võtame teilt kõik selle tulemusena tekkinud kulud.

Peate meile esitama täieliku ja täpse aadressiteabe ning saaja nime. Me ei saa vastutada teie tellimuse valele aadressile või valele isikule toimetamise eest, kuna edastate meile puudulikku või ebatäpset teavet.

Anname endast parima, et teie tellimus õigeaegselt kohale toimetada. Aeg -ajalt on aga viivitused vältimatud ettenägematute tegurite või sündmuste tõttu, mis ei ole meie kontrolli all, näiteks transpordihäired, impordi viivitused, tarkvara või tehnilised rikked.

Me ei saa kohale toimetada riiklikel ja riigipühadel, jõulude ega aastavahetuse ajal. Kohaletoimetamine võtab neil kuupäevadel tavapärasest kauem aega.

Garantiitingimused

1. Kõikidele www.trolla.ee ostetud kaupadele kehtib tootjagarantii.

2. Tootja garantiiaeg kaupadele on erinev.

3. Teavet konkreetse toote tootja garantiiaja kohta leiate tootekirjeldusest või on võimalik küsida trolla.lv kliendikonsultandilt.

4. Juhul kui tootja on tootele määranud garantiiaja alla kahe aasta, on tarbijal õigus esitada kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast pretensioon toote lepingutingimustele mittevastavuse kohta .

5. Pretensiooni esitamise õigus kehtib, kui toodet kasutati ainult ettenähtud tingimustel ja ainult majapidamises.

6. Juriidilistele isikutele peale tarbija antakse ainult tootja määratud garantiiaeg.

7. Palume teatada, et tootja garantiitingimused kehtivad, kui ostja saab esitada:

7.1. Ostutõend (tšekk, konossement);

7.2. Tootja või edasimüüja garantiikaart (kui tootja või edasimüüja on selle tootepakendisse lisanud).

7.3. Teavet tootja sertifitseeritud teeninduskeskuste kohta leiate tootja või edasimüüja garantiikaardilt, helistades tootja esindusse või tootepakendil märgitud edasimüüjale või helistades telefonil +371 23771600 või kirjutades e-posti aadressile: info @trolla.lv

8. Pange tähele, et garantiitingimused ei kehti toote tarvikutele (näiteks toote lisaseadmed), toiteallikatele (näiteks patareid, akud), piiratud ressurssidega tarvikutele (näiteks kaitsmed).

9. Tootja garantiitingimused ei kehti ostja või kasutaja süül tekkinud kahju kohta ja need on:

9.1. tootel on kahjustatud garantii tihendid, seerianumbrid;

9.2. toodet ei ole kasutatud ettenähtud otstarbel ja seda ei ole kasutatud nii, nagu on kirjeldatud toote kasutusjuhendis;

9.3. kriimustatud, purunenud konstruktsioonid, valatud vesi selleks mitte ettenähtud kohtadesse, ebaõigete vahenditega hooldatud kaup, kui kaubast on leitud volitamata esemeid, putukatesse on sattunud tooteid või on lubatud kauba ebaõigele käitumisele viitavad muud jäljed;

9.4. kui kahju on põhjustatud toitepinge, telekommunikatsiooni, kaabellevivõrkude tootja poolt määratud standarditele mittevastavusest, mis on tingitud kiiretest temperatuurikõikumistest, samuti muudest kodustest ja välistest teguritest, nagu tahm, suits, tolm, niiskus , löögid, kriimustused;

9.5. kui tootel on kvalifitseerimata remondi jälgi;

9.6. elementide loomuliku kulumise korral.

9.7. kui toote jaoks on kasutatud mittestandardseid toiteallikaid, tarvikuid ja varuosi, samuti tooraineid, mida tootja ei ole sertifitseerinud kasutamiseks koos nimetatud tootega ja kui see on tekitanud tootele kahjustusi;

9.8. lisaks seadmetele ei kehti garantii - akud, ühenduskaablid, laadijad, puldid).

9.9. kui ostja on kasutanud kaupa tootmiseks või ametialaseks otstarbeks (juhul, kui konkreetne kaup pole selliseks otstarbeks ette nähtud);

9.10. garantii ei toimi, kui kahju on tekkinud kauba ebaõige transportimise tagajärjel.

10. Kauba kahjustumise korral on ostjal järgmised võimalused:

10.1. minge tootja või edasimüüja garantiikaardil märgitud teeninduskeskusesse (võtke kaasa ostu kinnitusdokument ja garantiikaart) - soovitame seda kiireima viisina toote kahjustuste vältimiseks;

10.2. kandideerida aadressil Aleksandra tänav 2b, Tukums (kaasa võttes ostu kinnitav dokument ja garantiikaart);

10.3. helistage telefonil +371 23771600, kus ostjat kuulab veebipoe www.trolla.ee töötaja ja soovitab parimat lahendust.

11. Juhul kui garantiiteenus ei kehti, kuid ostja keeldub remondi eest tasumast, peab ostja katma diagnostikakulud ja ostja saab teeninduskeskuselt avastatud kahjustuste kohta aruande. Kui ostja on nõus tasulise remondiga, siis diagnostikakulusid katma ei pea.

12. Kaebused ja vaidluste kohtuväline lahendamise kord.

Palun esitage kaebus kauba saadavuse või kvaliteedi kohta elektrooniliselt, saates e-kirja aadressile [email protected] või kirjalikult, saates aadressi Aleksandra tänav 2b, Tukums, LV3101. Kaebus vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul alates kaebuse saamise kuupäevast, saates vastuse kaebuses märgitud kontaktaadressile.

Kui kaebus leitakse olevat põhjendamatu ja te ei nõustu kaebuse põhjendamatuks tunnistamisega, on teil õigus kasutada normatiivaktides sätestatud alternatiivseid vaidluste lahendamise võimalusi, esitades müüjale kirjaliku avalduse, mis käsitleb kauba tühistamist. vaidluste lahendamine kohtus, näidates:

- nimi, perekonnanimi, kontaktandmed;

- taotluse esitamise kuupäev;

- vaidluse olemus, nõuded ja nende põhjendused.

Teave vaidluste kohtuväliste lahenduste ja kohtuväliste lahenduste kohta:

-Teave vaidluste lahendamise protsessi kohta: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

-Teave kohtuvälise tarbijavaidluste lahendamise andmebaasi kohta: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

- Interneti -vaidluste lahendamise (SIT) teave: kui veebist ostetud tootega on probleeme, saab klient kasutada SIT -platvormi, et esitada kaebus sõltumatule vaidluste lahendamise asutusele. Link SIT platvormile: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET

Tuletame meelde, et tarbijatel on õigus esitada lepingutingimustele mittevastava toote kohta pretensioon 24 kuu jooksul alates toote kohaletoimetamise kuupäevast.

Andmetöötlus

Ostja kinnitab tellimuse vormistamisel vajaliku teabe sisestamisega, et on lugenud ja nõustub, et tema esitatud andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks Ostja tellimuse vastu võtta ja kauba kohale toimetada vastavalt Vabariigi õigusaktide nõuetele. Lätist. Teabe sisestamisega nõustub Ostja, et Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated saadetakse määratud e-posti aadressile.

Ostukorv

Ostukorv on tühi.