Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Interneta vietnes www.trolla.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. Pirms sākt lietot Trolla Baltic SIA (reģistrācijas nr. 40103892320, adrese Aleksandra iela 2b, Tukums, LV-3101) interneta vietni www.trolla.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.trolla.lv tiek saprasta Trolla Baltic SIA izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.trolla.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.trolla.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.trolla.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka Trolla Baltic SIA interneta vietnē www.trolla.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas laikā.

6. Trolla Baltic SIA ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.trolla.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.trolla.lv.

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.trolla.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

8. Interneta vietnes www.trolla.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Trolla Baltic SIA ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.trolla.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.trolla.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.trolla.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

10. Katram interneta vietnē www.trolla.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.trolla.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.trolla.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

12. Trolla Baltic SIA neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas laikā.

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par Trolla Baltic SIA interneta vietnē www.trolla.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.trolla.lv kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.trolla.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.trolla.lv norādīto kārtību.

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.trolla.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Trolla Baltic SIA ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas noteikumiem.

16. Pieprasot Trolla Baltic SIA vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu [email protected] no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar Trolla Baltic SIA , zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.trolla.lv tālruni 23771600

17. Trolla Baltic SIA , konstatējot interneta vietnē www.trolla.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā Trolla Baltic SIA distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

18. Interneta vietnes www.trolla.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.trolla.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.trolla.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.trolla.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.trolla.lv starpniecību.

19. Interneta vietnē www.trolla.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir Trolla Baltic SIA īpašums.

20. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

21. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.

22. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem Trolla Baltic SIA ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat Trolla Baltic SIA ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.trolla.lv un Trolla Baltic SIA sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz e-pasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: [email protected]

Par interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas noteikumiem.

23. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

24. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

25. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.trolla.lv pieder tikai un vienīgi Trolla Baltic SIA . Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Trolla Baltic SIA un trešajām personām.

26. Informāciju par to, kā sazināties ar Trolla Baltic SIA , skatiet mājas vietnes www.trolla.lv sadaļā „Kontakti”.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 2-3 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Piegādes izdevumi tiks piemēroti papildus cenām par precēm, ko iegādājaties. Piegādes maksas summa būs atkarīga no jūsu izvēlēta piegādes opcijas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildus precēm un piegādes cenām mēs piemērosim jūsu pasūtījumam, jūsu dzīvesvietas valsts var pieprasīt samaksāt arī ievedmuitas nodokļus un nodokļus. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo muitas iestādi, lai pārliecinātos par piemērojamiem nodokļiem un nodokļiem pirms pasūtījuma iesniegšanas. Mēs neesam atbildīgi par šādu maksājumu un nodokļu samaksu, un gadījumā, ja jūs atsakāties samaksāt šādus nodokļus un pasūtījums tiek atgriezts mums, mēs pieprasīsim jums segt visas izmaksas, kas radušās sakarā ar to.

Jums ir jāsniedz mums pilnīga un precīza adreses informācija un saņēmēja vārdu un uzvārdu. Mēs nevaram būt atbildīgi par jūsu pasūtījuma piegādi uz nepareizu adresi vai nepareizu personu, jo jūs piegādājat mums nepilnīgu vai neprecīzu informāciju.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai jūsu pasūtījumu piegādātu noteiktajos grafikos. Tomēr laiku pa laikam kavējumi ir neizbēgami neparedzētu faktoru vai notikumu dēļ, kas nav mūsu kontrolē, piemēram, transporta traucējumi, importa aizkavēšanās, programmatūra vai tehniskās kļūmes.

Mēs nevaram piegādāt valsts un svētku dienas, Ziemassvētku laikā vai Jaungada dienā. Šajos datumos piegāde būs ilgāka nekā parasti.

Garantijas noteikumi

1. Visām www.trolla.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs.

3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt trolla.lv klientu konsultantam.

4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.

6. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:

7.1. Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);

7.2. Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

7.3. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 23771600, vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

8. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).

9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:

9.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;

9.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;

9.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;

9.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;

9.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;

9.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.

9.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;

9.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm).

9.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

9.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:

10.1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;

10.2. vērsties Aleksandra ielā 2b, Tukums (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);

10.3. zvanīt pa tālruni 23771600, kur pircēju uzklausīs interneta veikala www.trolla.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.

11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

12. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Aleksandra ielā 2b, Tukums, LV3101. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Saite uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.