Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Interneta vietnes www.trolla.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. Pirms sākt lietot SIA „Labākā vasara” (reģistrācijas nr. 40103892320, adrese Progresa 17, Tukums, LV3101) interneta vietni www.trolla.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.trolla.lv tiek saprasta SIA „Labākā vasara” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.trolla.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.trolla.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.trolla.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka SIA „Labākā vasara” interneta vietnē www.trolla.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas laikā.

6. SIA „Labākā vasara” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.trolla.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.trolla.lv.

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.trolla.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

8. Interneta vietnes www.trolla.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Labākā vasara” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.trolla.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.trolla.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.trolla.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

10. Katram interneta vietnē www.trolla.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.trolla.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.trolla.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

12. SIA „Labākā vasara” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas laikā.

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Labākā vasara” interneta vietnē www.trolla.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.trolla.lv kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.trolla.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.trolla.lv norādīto kārtību.

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.trolla.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Labākā vasara” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas noteikumiem.

16. Pieprasot SIA „Labākā vasara" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu [email protected] no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA „Labākā vasara", zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.trolla.lv tālruni 23771600

17. SIA „Labākā vasara”, konstatējot interneta vietnē www.trolla.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Labākā vasara” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

18. Interneta vietnes www.trolla.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.trolla.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.trolla.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.trolla.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.trolla.lv starpniecību.

19. Interneta vietnē www.trolla.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Labākā vasara” īpašums.

20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Labākā vasara” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA „Labākā vasara" ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.trolla.lv un SIA „Labākā vasara" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: [email protected] 

Par interneta vietnes www.trolla.lv lietošanas noteikumiem.

21. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

22. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

23. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.trolla.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Labākā vasara”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Labākā vasara” un trešajām personām.

24. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Labākā vasara”, skatiet mājas vietnes www.trolla.lv sadaļā „Kontakti”.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 2-3 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Piegādes izdevumi tiks piemēroti papildus cenām par precēm, ko iegādājaties. Piegādes maksas summa būs atkarīga no jūsu izvēlēta piegādes opcijas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildus precēm un piegādes cenām mēs piemērosim jūsu pasūtījumam, jūsu dzīvesvietas valsts var pieprasīt samaksāt arī ievedmuitas nodokļus un nodokļus. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo muitas iestādi, lai pārliecinātos par piemērojamiem nodokļiem un nodokļiem pirms pasūtījuma iesniegšanas. Mēs neesam atbildīgi par šādu maksājumu un nodokļu samaksu, un gadījumā, ja jūs atsakāties samaksāt šādus nodokļus un pasūtījums tiek atgriezts mums, mēs pieprasīsim jums segt visas izmaksas, kas radušās sakarā ar to.

Jums ir jāsniedz mums pilnīga un precīza adreses informācija un saņēmēja vārdu un uzvārdu. Mēs nevaram būt atbildīgi par jūsu pasūtījuma piegādi uz nepareizu adresi vai nepareizu personu, jo jūs piegādājat mums nepilnīgu vai neprecīzu informāciju.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai jūsu pasūtījumu piegādātu noteiktajos grafikos. Tomēr laiku pa laikam kavējumi ir neizbēgami neparedzētu faktoru vai notikumu dēļ, kas nav mūsu kontrolē, piemēram, transporta traucējumi, importa aizkavēšanās, programmatūra vai tehniskās kļūmes.

Mēs nevaram piegādāt valsts un svētku dienas, Ziemassvētku laikā vai Jaungada dienā. Šajos datumos piegāde būs ilgāka nekā parasti.

Atteikuma tiesības

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu"nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci Pārdevējam, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.

Atteikuma vēstules veidlapa: AtteikumaVeidlapa.pdf

Prece kopā ar aizpildītu preču atgriešanas veidlapu jānosūta atpakaļ Pārdevējam. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Nauda par atgrieztu preci tiks ieskaitīta Jūsu bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā (ja prece neatbilst līguma noteikumiem), skaitot no preces saņemšanas brīža.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
 • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Gadījumos, kad tiek atgriezta prece, kam ir konstatēts ražošanas brāķis, vai Trolla.lv vainas dēļ klientam nosūtīta neatbilstoša izmēra vai modeļa prece, Trolla.lv kompensē klientam izdevumus par preci un preces atgriešanas izdevumus 100% apmērā.

Preču atgriešanas adrese: SIA Labākā vasara, Progresa 17, Tukums, LV-3101, Latvija

Preces krāsas tonis var atšķirties no attēlā redzamās, vai attēlā var būt daļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās var būt ražotāju noteiktās izmaiņas vai modifikācijas.

Garantijas noteikumi

1. Visām www.trolla.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. 

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs.

3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt trolla.lv klientu konsultantam. 

4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 

5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. 

6. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 

7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 

7.1. Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 

7.2. Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā). 

7.3. Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 23771600, vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

8. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).

9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 

9.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 

9.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 

9.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 

9.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 

9.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 

9.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos.

9.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 

9.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm). 

9.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 

9.10. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 

10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: 

10.1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu; 

10.2. vērsties Tukumā, Progresa 17 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); 

10.3. zvanīt pa tālruni 23771600, kur pircēju uzklausīs trolla.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu. 

11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz. 

12. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Progresa 17, Tukums, LV3101. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV 

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Privātuma politika

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā Jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. 

Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „Labākā vasara”, reģ. nr. 40103892320, adrese: Progresa 17, Tukums, LV3101, Latvija, tālrunis: 23771600, e-pasta adrese: [email protected]

1. KĀ MĒS ESAM MAINĪJUŠIES KOPŠ JAUNĀ LIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ?

1.1. Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par Jūsu personas datu drošību, tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums vajadzēja tikai papildināt Jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus šos personas datu aizsardzības principus:

1.1.1. Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);

1.1.2. Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);

1.1.3. Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);

1.1.4. Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);

1.1.5. Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);

1.1.6. Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

2. KĀDUS PERSONAS DATUS PAR MANI JŪS NOTEIKTI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀJAT?

2.1. Mēs neapkopojam Jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un to nesaglabājam;

2.2. Mēs nenosūtām nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt Jūsu personu.

3. KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT? 

3.1. Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus Jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

3.2. Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs iepērkaties:

3.2.1. Kad Jūs iepērkaties mūsu interneta veikalā www.trolla.lv, neveidojot individuālu kontu, līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese. 

3.2.2. Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē. 

3.3. Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.

3.4. Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izveidojat kontu mūsu e veikalā, bet neveicat pirkumu:

3.4.1. Lai iepirkšanās mūsu interneta veikalā www.trolla.lv jums būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, Jūs varat izveidot personīgo kontu. Kad Jūs izveidojat personīgo kontu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • E-pasta adrese;
 • Tālruņa numurs;
 • IP adrese.

3.5. Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat brīvprātīgi:

3.5.1. Izveidojot kontu mūsu interneta veikalā www.trolla.lv, Jūs varat iesniegt papildu personas datus, kuri nav obligāti preču iegādei un kuri var tikt izmantoti, lai nosūtītu jums apsveikumu dzimšanas dienā, jums pirmajiem izteiktu vispārīgus un individualizētus piedāvājumus, radot iespēju piedalīties mūsu organizētajās akcijās un programmās vai atvieglotu citu pirkumu veikšanu.

3.5.2. Papildus Jūs varat sniegt mums šādu savu informāciju:

 • Dzimums;
 • Dzimšanas datums;
 • Personīgajā kontā saglabātie maksājumu kartes dati. 

3.6. Citi personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat mūsu e veikalu:

3.6.1. Kad esat veikuši pirkumus interneta veikalā www.trolla.lv, Jūsu ērtībai mēs arī apkopojam un apstrādājam šādus datus:

 • Pirkumu vēsture;
 • Jūsu uzvedības vēsture e-veikalā;
 • IP adrese; 
 • Maksājumu vēsture;
 • Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektronisko saraksti un telefona sarunu ierakstus;
 • Trešo personu, kuras saņem preces, pamatinformācija.

3.6.2. Norādīt citu personu, kura saņems Jūsu iegādātās preces, Jūs drīkstat, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, Jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei. 

4. AR KĀDU MĒRĶI JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?

4.1. Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2. Ar mērķi sagatavoties noslēgt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati:

4.2.1. Kad Jūs izveidojat personīgo kontu interneta veikalā www.trolla.lv, bet neko nenopērkat, Jūs jebkurā laikā atgriežoties tajā varēsiet turpināt savu iepirkšanos, papildus vairs nereģistrējoties. Ar mērķi sniegt jums iespēju jebkurā brīdī turpināt savu iepirkšanos mēs arī vācam šos Jūsu personas datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • IP adrese.

4.2.2. Šim mērķim Jūs varat iesniegt arī savus papildu personas datus, kurus mēs apstrādāsim tikai tad, ja tos ievadīsiet un saglabāsiet savā personīgajā kontā. 

4.3. Ar mērķi noslēgt un izpildīt līgumu apstrādājamie Jūsu personas dati:

4.3.1. Lai mēs varētu jums pārdot Jūsu izvēlētās preces interneta veikalā www.trolla.lv, mums ir jāapstrādā šie Jūsu personas dati:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
 • IP adrese.

4.3.2. Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam tikai tad, ja, veidojot pasūtījumu, Jūs vēlaties, lai Jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē.

4.3.3. Diemžēl, ja nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, tāpat personas datu apstrāde mums ir saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kuri reglamentē internetā veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības uzskaiti. 

4.4. Ar pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes mērķi apstrādājamie Jūsu personas dati:

4.4.1. Vēlamies, lai mūsu interneta veikalā www.trolla.lv izmantošana Jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

 • Pirkumu vēsture;
 • Mūsu e-veikala pārlūkošanas vēsture;
 • Maksājumu vēsture;
 • Atsauksmes par Jūsu pirktajām precēm;
 • Aptauju laikā sniegtās atbildes;
 • Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektronisko saraksti un telefona sarunu ierakstus.

4.5. Kopīgo un individualizēto piedāvājumu sniegšanai, kā arī profilēšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:

4.5.1. Ar mērķi noteikt konkrēti Jūsu iecienītas un jums aktuālas preces, lai varētu sniegt jums individualizētus piedāvājumus. Jūsu personas datu apstrāde ar automatizētas analīzes veidā nodrošina, ka jums netiks piedāvātas jums neaktuālas preces, un, taupot Jūsu laiku, tiks sniegti tikai Jums interesējošu preču piedāvājumi. Automatizētās analīzes rīki balstās uz Jūsu iepirkšanās vēsturi un citu Jūsu sniegto informāciju:

 • Vārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Piegādes adrese;
 • Piegādes veidu vēsture;
 • Ierīču identifikācijas numuri.

4.5.2. Lai Jūs labāk iepazītu un sniegtu jums individualizētu, jums aktuālu informāciju par precēm, mūsu organizētajām loterijām, akcijām un projektiem, mēs izveidojam Jūsu profilu, kura izstrādei mēs izmantojam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Piegādes adrese;
 • Piegādes veidu vēsture;
 • Maksāšanas veidu vēsture;
 • Mūsu e-veikala pārlūkošanas vēsture;
 • Pirkumu vēsture;
 • IP adrese;
 • Ierīču identifikācijas numuri.

4.5.3. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tā, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus kopīgo un individualizētu piedāvājumu izteikšanai sakarā ar precēm un mūsu loterijām, akcijām un projektiem. Atteikties no tā, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, Jūs varat, iesniedzot savu atteikumu rakstiski, pa e-pastu [email protected] vai atjauninot savas izvēles savā reģistrācijas formā.

4.6. Jūsu lūgumu un jautājumu izskatīšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:

4.6.1. Lai nodrošinātu jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu vispusīgu apkalpošanu, Jūsu personas datus, kurus Jūs mums iesniedzat, izveidojot personīgo kontu un iepērkoties, mēs apstrādājam arī Jūsu jautājumu un lūgumu izskatīšanas nolūkā. 

4.7. Garantijas pakalpojumu sniegšanas nolūkā: 

4.7.1. Kad Jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā vai fiziskajā veikalā un iegādājaties noteiktas preces, tām tiek nodrošināta garantijas apkalpošana. Šim nolūkam, kad Jūs sazināties ar mūsu garantijas apkalpošanas nodaļu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • Piegādes adrese;
 • Pasūtījuma informācija.

4.7.2. Ja Jūs nevēlaties, lai mēs apstrādājam norādītos personas datus garantijas apkalpošanas nolūkā, iesakām vērsties tieši garantijas pakalpojumu uzņēmumos. 

4.8. Jūsu un mūsu drošības mērķiem:

4.8.1. Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu darbinieku drošību, kā arī novērstu preču zādzības no fiziskajiem veikaliem un preču saņemšanas vietām, mēs esam ierīkojuši novērošanas kameras. Kad apmeklējat mūsu veikalus vai preču saņemšanas vietas, Jūs tiekat filmēti. Video ierakstus mēs pārskatām incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumos, lai aizsargātu cietušo personu likumīgās intereses. 

5. VAI MANI PERSONAS DATI TIEK APKOPOTI UN APSTRĀDĀTI LIKUMĪGI?

5.1. Mēs garantējam, ka Jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ, t. i., Jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai:

5.1.1. Kad jūs pērkat preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums, un apstrādājam Jūsu datus uz tā pamata;

5.1.2. Kad reģistrējaties mūsu e-veikalā un izveidojat personīgo kontu, Jūsu datus apstrādājam, gatavojoties, ka nākotnē Jūs pirksiet preces;

5.1.3. Kad Jūs dodat piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus;

5.1.4. Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;

5.1.5. Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

6. VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT INTERNETA VEIKALU WWW.TROLLA.LV?

6.1. Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu papildu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr bez pasūtīšanai nepieciešamajiem datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu pasūtījumu. 

7. KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI? 

7.1. Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām Jūsu personas datus šiem saviem partneriem:

7.1.1. Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces Jūsu norādītajās adresēs;

7.1.2. Preču piegādātāji, kas jums tieši piegādā preces;

7.1.3. Uzņēmumi, kas nodrošina zvanu centru pakalpojumus; 

7.1.4. Garantijas apkalpošanas uzņēmumi;

7.1.5. Uzņēmumi, kas sniedz meistaru pakalpojumus;

7.1.6. Tirgdarbības un mārketinga pakalpojumu uzņēmumi;

7.1.7. Uzņēmumi, kas nodrošina sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanu.

7.2. Jūsu personas datus sniedzam arī:

7.2.1. Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

7.2.2. Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

8. CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

8.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

9. KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

9.1. Jums ir tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, Jūs varat piekļūt šādos veidos:

9.1.1. Jūsu personīgajā kontā www.trolla.lv Jūs varat lejupielādēt mūsu apstrādātos Jūsu personas datus;

9.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];

9.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: 23771600;

10. KĀ ES VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

10.1. Ja konstatējat, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:

10.1.1. Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

10.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];

10.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: 23771600;

11. VAI ES VARU PIEPRASĪT IZDZĒST MANUS PERSONAS DATUS?

11.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam Jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas. 

11.2. Diemžēl Jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:

11.2.1. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;

11.2.2. Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei;

11.2.3. Jūs nepiekritāt Jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;

11.2.4. Apstrādāt Jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti. 

11.2.5. Mums ir jāapstrādā Jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ. 

11.3. Pieprasījumu dzēst savus personas datus Jūs varat iesniegt šādos veidos:

11.3.1. Jūsu personīgajā www.trolla.lv kontā; 

11.3.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];

11.3.3. Paziņojot mums pa tālruni: 23771600;

12. VAI ES VARU IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT MANUS PERSONAS DATUS, KĀ TO IZDARĪT?

12.1. Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt Jūsu personas datus. Ja ierobežosiet Jūsu personas datu apstrādi, mēs ar Jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi Jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:

12.1.1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);

12.1.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nepiekrītat dzēst savus datus; 

12.1.3. Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.

12.1.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz Jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar Jūsējiem). 

12.2. Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:

12.2.1. Iesniedzot mums pieprasījumu, izmantojot jūsu personīgo www.trolla.lv kontu;

12.2.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];

12.2.3. Paziņojot mums pa tālruni: 23771600;

13. VAI ES VARU ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

13.1. Savu piekrišanu personas datu apstrādei Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Savu piekrišanu varat atsaukt vairākos veidos: 

13.1.1. Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

13.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];

13.1.3. Paziņojot mums pa tālruni: 23771600;

14. KAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU? KĀ VARU TĀS IZMANTOT?

14.1. Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, savstarpēji izmantojamā formātā tos Jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc Jūsu pieprasījuma šie dati var tikt tieši nosūtīti citai Jūsu norādītai personai.

14.2. Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā Jūs varat iesniegt šādos veidos: 

14.2.1. Izmantojot Jūsu personīgo www.trolla.lv kontu;

14.2.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];

14.2.3. Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 23771600;

15. KĀ ES VARU IESNIEGT PIEPRASĪJUMU PAR SAVU TIESĪBU ĪSTENOŠANU?

15.1. Pieprasījumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt šādos veidos:

15.1.1. Izmantojot Jūsu personīgo www.trolla.lv kontu;

15.1.2. Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: [email protected];

15.1.3. Pieprasījumu paziņojot mums pa tālruni: 23771600;

15.2. Savā sistēmā Jūsu identifikāciju mēs veicam pēc Jūsu e-pasta adreses. Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, par kuru ievākta informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai ja tā nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi, mēs nevarēsim Jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt Jūsu pieprasījumu. 

15.3. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības. 

16. KAS IR SĪKFAILI? 

16.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. 

Ja Jums rodas kādi jautājumi attiecībā uz privātuma politiku, Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot saziņas formu vai kontaktus, kas norādīti sadaļā ''Kontakti".

0
 .